ZSM nr 1
Dyrekcja szkoły
Ewa Ankiewicz-Jasińska zdjęcie

Dyrektor szkoły mgr inż. Ewa Ankiewicz-Jasińska

Hanna Jeżewska zdjęcie

v-ce dyrektor mgr Hanna Jeżewska

Beata Chaberska zdjęcie

v-ce dyrektor mgr Beata Chaberska

Paweł Sankowski zdjęcie

v-ce dyrektor mgr Paweł Sankowski