sql-logo plan zajęćzespołu szkół mechanicznych nr 1

Plan lekcji oddziału - 2msw
2msw
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
hist MP S_12 utk-1/7 #609 S_8
pmeipeie-2/7 #128 S_2
potweiaa-3/7 #20 S_W1
pomemuin-5/7 #159 S_W6
ppoiprpnsopr-6/7 #186 S_W2
ppad-7/7 #145 S_20
zaj.wych ML S_6 religia-rel BI S_24
2 8:00- 8:45 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
r_matematyka ML S_6 prsso-1/7 #195 S_20
puism-2/7 #136 S_W5
potweia-3/7 #19 S_17
omemuin-5/7 #160 S_W6
ooił-6/7 #181 k32
pad-7/7 #146 k14k
mat ML S_6 prlsk-1/7 #08 S_5
pruism-2/7 #129 O2
ppemuin-5/7 #157 k30
ousrkił-6/7 #187 S_3
paii-7/7 #5 S_19
3 8:55- 9:40   biol BK S_12 pai-1/7 #102 k33k
dtuism-2/7 #135 S_W4
potweiaa-3/7 #20 S_W1
oremuin-5/7 #996 S_W6
opmpkiubk-6/7 #184 S_W5
prpai-7/7 #142 S_20
j.polsk IZ S_12 mielsk-1/7 #115 S_7a
pmepizm-2/7 #121 S_P1
pnikemuin-5/7 #154 S_W6
oiprpnsopr-6/7 #185 S_W4
ppsi-7/7 #118 k14k
4 9:50-10:35 mat ML S_6 j.angielski LP S_29 eus-1/7 #116 S_5
pouism-2/7 #132 S_W7
potweiaa-3/7 #20 S_W1
nikemuin-5/7 #800 S_W4
pdlm-6/7 #204 S_3
proo-7/7 #148 S_20
j.polsk IZ S_12 mielsk-1/7 #115 S_7a
pruism-2/7 #129 O2
pootweia-3/7 #22 S_W4
poremuin-5/7 #141 S_26
popmpkiubk-6/7 #183 k14k
prpbd-7/7 #119 S_4
5 10:45-11:30 fizyka NA S_29 religia-rel BI S_1 ppsk-1/7 #103 S_8
kuism-2/7 #130 S_W5
potweia-3/7 #19 S_17
prppp-5/7 #151 S_13
ppdlm-6/7 #190 S_W2
ppoo-7/7 #147 S_21
j.angielski LP S_29 prlsk-1/7 #08 S_5
pmepizpih-2/7 #124 S_W4
psl-3/7 #1 S_2
oremuin-5/7 #996 S_23
pirppit-6/7 #180 O2
S-7/7 #098 S_12
6 11:40-12:25 j.polsk IZ S_11 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
prutk-1/7 #05 S_8
meipeie-2/7 #127 S_17
wotweia-3/7 #21 S_1
pemuin-5/7 #158 k25
pousrkił-6/7 #188 S_3
paad-7/7 #144 k14k
chem SM S_26 przedsięb. KZ S_27
7 12:45-13:30 biol BK S_12 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
pai-1/7 #102 k34k
pm-2/7 #101 S_17
wotweia-3/7 #21 S_13
pemuin-5/7 #158 k22
pousrkił-6/7 #188 S_3
pro-7/7 #149 S_21
zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
prlsk-1/7 #08 S_5
pkuism-2/7 #131 S_W4
pootweia-3/7 #22 S_W7
npoimcmiu-5/7 #150 S_25
ppirppit-6/7 #182 S_3
ppaad-7/7 #143 S_20
8 13:40-14:25 hist MP S_11 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
prsso-1/7 #195 S_20
ppsium-2/7 #137 O1
jaz-3/7,7/7 #100 S_29
ppp-5/7 #153 S_W1
ppoiprpnsopr-6/7 #186 S_W7
jaz-3/7,7/7 #100 S_29
zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
psl-3/7 #1 S_2
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
9 14:35-15:20 oosn ZC S_W4 wf NO Lotto3 infor DK k33k zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
pootweia-3/7 #345 S_2
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
j.niemiecki-5/7,2/7,7/7,1/7,6/7 #98 S_30
10 15:30-16:15 j.rosyjski-7/7,3/7 #489 S_32
j.rosyjski-7/7,3/7 #489 S_32
wf NO Lotto4 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
wf NO Lotto3  
11 16:25-17:10 j.rosyjski-7/7,3/7 #489 S_32
j.rosyjski-7/7,3/7 #489 S_32
  zaj_sportowe-1/2 PG Lotto4
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
  zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
12 17:20-18:05     zaj_sportowe-1/2 PG Lotto4
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
  zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TS Lotto3
Drukuj plan
wygenerowano 22.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum